Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST
Brussel; Almeric Boot (Boete)

Het wapen van Almeric Boot (Boete) uit Brussel circa 1300. Almeric is geboren in het jaar 1316 te Brussel, hij was een rijke Brusselaar die als (laken-, zijde- en wol-) handelaar fortuin had gemaakt. Almeric kocht o.a. 160 bunders grond te Sterrebeek waarop hij een kasteel bouwde, het slot van Sterrebeek (uit Stootboek). Hij werd in 1369 eigenaar van het kasteel Horst te Sint-Pieters-Rode en van de Heerdij van Loupogne. Zo kocht Almeric o.m. ook een versterkt slotje of klein Kasteeltje genoemd. Dat werd later een kazerne.

Hij was ook een dapper strijder en steeds bereid om zijn vorst te verdedigen. In 1356 werd hij door de Mechelaars gevangen genomen. (Valerius Mechelse kronijcke blz. 140) In 1371 nam hij deel aan de slag van Buerenfosse te Basweiler. Hij stond aan het hoofd van een belangrijke rot. Samen met zijn vorst werd hij gevangen genomen en daarom kreeg hij van Wencelijn in 1374 een vergoeding voor de geleden schade. In 1386, op 70-jarige leeftijd, nam hij nog deel aan het Beleg Van Gaveren.

wapen Almeric Boot (Boete)

Hij was gehuwd met een dochter van Jan Van Gaveren en bezat in Brussel een mooi Herenhuis, het huis van Gaveren dat gelegen was naast het huis van Serclaes en naast de Sint-Goedelekerk. Na zijn dood op 03/07/1391 werd zijn huis verkocht om zijn schulden te betalen, en op 3 augustus van datzelfde jaar toegewezen aan de heer Jan Van Ophem. (A. Wauters; “Les environs de Bruxelles III” blz. 214)Eén van zijn nakomelingen was Almeric Boete, grootmuntmeester van Brussel.

Noot: De genealogische gegevens van deze familie zullen we zo spoedig mogelijk vermelden in de database.
Bron: wapenboek Gelre