Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST
Utrecht: Booth, verzameling Aernout van BuchelMet dank aan onze bron: Het Utrechts Archief

Monumenta passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis atque agri inventa
De Monumenta van Aernout van Buchel – Utrechtse kerken en kloosters

Onder deze titel vervaardigde rond 1615 de Utrechtse oudheidminnaar Aernout van Buchel of Buchelius (1565-1641) tekeningen in kleur en zwart/wit met beschrijvingen van de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden van hoofdzakelijk kerken in Utrecht. Hij had vooral belangstelling voor de genealogie en heraldiek betreffende de oude Utrechtse geslachten. De Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque agri inventa is geschreven in het Latijn en telt 300 bladzijden. Het is een belangrijke en veel geciteerde historische bron geworden, onder andere omdat veel van wat Van Buchel aantrof inmiddels verloren is gegaan. De gegevens zijn over het algemeen tamelijk betrouwbaar, maar een professionele tekenaar was hij zeker niet. Vele andere handschriften van Van Buchel zijn eveneens bewaard gebleven. Het grootste deel berust in Het Utrechts Archief en in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht.

Op deze pagina’s komt de naam Booth voor:

Arnoud, 114br , 115r

familie, 74r , 114av , 114br

Margaretha, 114av

Aernout Buchel
De 4 afbeeldingen hieronder geven fragmenten weer van wat er in deze verzameling staat ten aanzien van de familiewapens ‘Booth’:
wapen Buchel 1

Handschift van Buchel – Bladzijde 141 (folio 74r)

Transcriptie

Deze wapens zijn van Elisabeth van der Boey, vrouw van Evert van der Mast, zij stierf in juli 1640.

Van der Boey / Baerle van Krieckebeecke / Booth / Cijl van Broel / Swieten / Deurdel / Leeuwen / Varik.

Handschift van Buchel – Bladzijde 213 (folio 114av)

Transcriptie

Gerrit van Langerak.

In de vloer in hetzelfde deel van de kerk, ligt een blauwe steen met deze figuur, wapens en naam. Op de volgende pilaar staan drie wapens van de familie Booth geschilderd.

Een bord. [Margaretha Booth, weduwe van Jacob van Coevorden], gestorven op 14 augustus 1624.

Op een memorietafel.

Op een tafel voor het koor.

wapen Buchel 2
wapen Buchel 3

Handschift van Buchel – Bladzijde 214 (folio 114br)

Transcriptie

Bij de wapens van de familie Booth leest men de volgende woorden: Arnoud Booth, ridder van Jeruzalem, en Geertruid, dochter van Gijsbert van Leeuwen, zijn vrouw.

wapen Buchel 4

Handschift van Buchel – Bladzijde 216 (folio 115r)

Transcriptie

Boven het noordportaal leest men op de muur het volgende:

Arnoud Booth, ridder van Jeruzalem, heeft de reis naar het Heilige Land en Jeruzalem gemaakt in 1524, met zijn vrouw Geertruid, dochter van Gijsbert van Leeuwen.