Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST
afbeelding kroniek 1

afbeelding kroniek 2

Zeeland; kroniek van Zeeland

Onderstaande afbeeldingen zijn fotografische opnames uit de Kroniek van Zeeland. Dit waardevolle boek is geschreven door Mattheus Smallegange in 1696. De weergave van de wapens in dit boek met daarbij aangegeven de familienaam Boot is vooralsnog het enig bewijs dat Smallegange de Zeeuwse familie Boot schaarde onder de ‘Edele en Aensienelijke geslachten in het Souverain Graefschap van Zeeland’. Hij bedeelde deze familie daarbij het bekende hertje in het wapen toe. Niet bekend is hoe of van wie hij deze informatie verkregen heeft.