Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

Bootland, Pingjum, Friesland

Bootland
In het Aardrijkskundig Woordenboek (1848) van A.J. v/d Aa lezen wij op pagina 187:
“PINGJUM, Pingium, Pingum of Pennigum, oudtijds Pijanghum, kwartier Westergoo, grietenij Wonseradeel, half uur van de Zuiderzee gelegen, omgeven door eenen kringsgewijzen dijk, de Pingjumer Gulden-halsband geheten. Het is een belangrijk dorp, met een goede binnenbuurt. Men telt met de buurtschap Lutje Pingjum en de gehuchten de Blokken en Bootland 116 huizen en 680 inwoners, die meestal in den landbouw hun bestaan vinden.”
Uit het Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland door S. Gille Heeringa (1874) haalden we het volgende:
“Bootland, gehucht, 15 min. west van Pingjum, gem. Wonseradeel.”

Helaas hebben we nog niet kunnen achterhalen waarom hier de naam ‘Boot’ is gebruikt.

 

Bootland

Bronnen:

– Aardrijkskundig Woordenboek, A.J. v/d Aa, 1848.
– Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland, S. Gille Heeringa, 3e druk 1874.

Locatie op de landkaart