Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

Het Kor Bootpaed in Franeker is vernoemd naar Kor Boot, een door de plaatselijke bevolking zeer gerespecteerde politieagent. Kor Boot is op 11 mei 1922 in Sneek geboren. Op 4 mei 1945 is hij benoemd tot tijdelijk hulpagent bij de gemeentepolitie in Franeker, hij woonde toen in Leeuwarden. Vanaf 9 april 1947 was hij in vaste dienst. Vanaf 1 januari 1958 is de gemeentepolitie in Franeker opgeheven en ging over in de rijkspolitie.

Op 12 oktober 1984 is het voet- en fietspad bij het zwembad Bloemketerp naar Kor Boot genoemd. Kor Boot heeft zich tevens op allerlei manieren zeer verdienstelijk gemaakt voor het Franeker zwembad. Klik hier voor zijn persoonspagina in de genealogische database.

Kor Bootpaed 1 Kor Bootpaed 3 Kor Bootpaed plattegrondje

Plattegrondje van de omgeving.
Bron: J. de Vries, gemeente Franekeradeel