Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

 

Hij is z’n 40 jaar bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek geweest en moet zich bezig gehouden hebben met genealogie. Hij is nog enige tijd Burgemeester van Utrecht geweest en heeft een huis laten bouwen, dit is nu Boothstraat 6. Later heeft in dit huis Nicolaas Beets gewoond. De Boothstraat is aangelegd in 1658. Na 1618, na de rumoerige en gewelddadige periode, had men in een periode van rust, behoefte aan de openlegging van de stad door het opruimen van de kloosterterreinen en vele stille hoekjes binnen de wallen. De grond die vrijkwam werd bebouwd met vooral herenhuizen. De grond werd “erven” genoemd. De erven op het grondgebied van de Boothstraat behoorden toe aan de families Wittenhorst en baron van Reede van Drakenstein. Al in 1645 werd een voorstel gedaan om over de erven een weg aan te leggen tussen het Janskerkhof en de Voorstraat. Oud-Burgemeester Cornelis Booth kocht de erven op. “En reeds den 31 Januarij 1659 werd van Stadswege eene Commissie benoemd, omme te beramen ende ordonneren, hoe men de Boothstraat zal verbreden ende plaveijen”. Omdat voor de aanleg van de Boothstraat een gedeelte van het riante pand van baron van Reede van Drakenstein moest worden afgebroken, kreeg hij een schadevergoeding van fl. 1.100,-. In juli 1659 werd de Boothstraat bestraat, terwijl de Vroedschap “den 20ste July 1659 reeds bevolen had, het gehele Janskerkhof te bestraten, ten koste der belanghebbenden”. Cornelis Booth promoveerde op jeugdige leeftijd tot doctor in de medicijnen. Hij werd echter de eerste bibliothecaris van Utrecht van 1640-1678. Voor 1640 had Cornelis Booth naast zijn artsenpraktijk diverse andere overheidsfuncties, zoals een jaartje Burgemeester.


Er is ook een pagina gewijd aan deze Cornelis Booth bij de bijzondere Booten. Klik hier om die pagina te bekijken.

Bronnen:
– het Utrechtse documentatiesysteem
– ‘Utrecht door de eeuwen heen’, Dr J.E.A.L. Struick