Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

Correspondentie tussen Willem Boot en zijn familie

Hieronder staan drie ansichtkaarten afgebeeld welke door het gezin van Wilhelmus Henricus Boot zijn verstuurd tijdens de tweede wereldoorlog. Ze zijn verzonden in 1939 en 1940 vlak voordat Willem (want dat was zijn roepnaam) terug naar huis zou keren. Helaas hebben ze hem niet meer teruggezien en is hij gestorven in het front te Bergen op Zoom; dit was op de datum 14 mei 1940. Hier komt nog bij dat zijn huwelijk met Bets van Geel nog geen jaar oud was (23 juni 1939 te Zevenbergen) en dat hij zijn zoon Sjak, die geboren werd op 30 april 1940, nooit heeft mogen meemaken. Willem is geboren te Zevenbergen d.d. 20 augustus 1911 en is uiteraard ook terug te vinden in onze digitale stamboom met een paar mooie foto’s. Hij is begraven te Zevenbergen maar in 2004 is hij eervol herbegraven op de Grebbeberg te Rhenen, rij 15 nr 31.
Kaart 4 bestaat uit 2 afbeeldingen van een briefkaart welke door een zuster van het Burgerziekenhuis te Bergen op Zoom zijn verstuurd naar de familie van Willem.
Het leek ons wel passend om deze kaarten hier af te beelden. Ten eerste natuurlijk ter ere van een familielid dat zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid. Maar ten tweede krijgen we het idee dat je bij het lezen van deze teksten en zien van de afbeeldingen het leed erg dichtbij komt en we toch weer even stil kunnen blijven staan bij de gruwelen die in die tijden zijn voorgevallen. Dat hij voor altijd in ere moge rusten …

Mede namens Sjak boot,
Ronald Boot, Oudenbosch.

voorkant ansichtkaart 1
achterkant ansichtkaart 1
voorkant ansichtkaart 2
achterkant ansichtkaart 2
voorkant ansichtkaart 3
achterkant ansichtkaart 3
voorkant briefkaart uit het ziekenhuis
achterkant briefkaart uit het ziekenhuis
Bewaarnummer: 12100601