Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

Plattegrond van de stad Gouda (1649)

Hiernaast ziet u een oude plattegrond van de stad Gouda. Deze is vervaardigd door Joh. Blaeu uit 1649 en werd in 1657 herdrukt. De huidige situatie van deze stad is nagenoeg hetzelfde gebleven.
De (K) Comijnsteeg (h) is een straatje tussen de Keizerstraat en de Peperstraat. De Cleijwegsteeg (h) liep van de Kleiweg naar de Nieuwe Haven. Er woonden veel pottenbakkersknechts. Deze straat werd in 1438 vermeld als Cleywechsteghe. In de 14e eeuw, toen de Nieuwehaven werd gegraven, is reeds sprake van “die steghe van de nuwe haven”. In 1452 wordt vermeld sw : Nuwe Haven-of Cleywechstraet. Later wordt weer gesproken van steeg. De Komijnstraat was van algemene bewoning en bestaat nog steeds, nu met wat meer nieuwbouw. Hij wordt al vermeld in 1387. In 1366 wordt deze steeg de Mouwerin Willemszsteghe, naar Mouwerin Willemsz die in die steeg een huis had. In een rentebrief van 1396 wordt gesproken van “de Comijnsgraft in de Comijnsteegh”. Blijkbaar liep hier dus eertijds ook een watertje. De naam Komijnsteeg moet in verband worden gebracht met de handel in specerijen. Gouda was in de Middeleeuwen in verband met zijn talrijke scheepsverbindingen een stapelplaats van kruiden, specerijen en soortgelijke benodigdheden voor apotheken. Hiertoe behoorde zeker ook komijnzaad. De loopafstand tussen beide straten bedraagt ± 10-15 minuten. Wel te overbruggen voor mensen op vrijersvoeten.
Gouda 1649

Bronnen:
– dhr. T. Luk
– ‘Goudsche Straatnamen’ van Dr. A. Scheygrond, 1979
– ‘Facsismile’ uitgegeven door Elsevier
Legenda:
blauwe cirkel: de Cleijweghsteeg(h) gele cirkel: (K)Comijnsteeg(h)