Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

De Goudse Booten als Pijpenmaker

Over de Goudse Pijpenmakers is al veel geschreven en gepubliceerd, maar ook wij willen een steentje bijdragen in de vorm van afbeeldingen en beschrijvingen van de pronkstukken die zij maakten. Op de volgende pagina’s hebben we informatie verzameld met betrekking tot deze ambachtslieden. Door op de titel, in de gouden balk bovenin, te klikken, komt u terug op deze beginpagina.
Klik hieronder om de inleidende informatie te lezen over de pijpmakers in het algemeen: Inleiding<
Hierna volgt een lijst van de inmiddels bekende pijpmakers uit onze genealogie, hoofdzakelijk afkomstig uit Gouda. Als u op de naam klikt komt u automatisch terecht in de database, en op de persoonskaart van de desbetreffende pijpmaker. Als er een info achter een naam staat aangegeven, kunt u hierop klikken voor aanvullende informatie over zijn werk.

naam
tijdvak
merk
aanvullende info
1745 – 1753
84 – olifant
1660
onbekend
Arij Claesz Boot
1686 – 1701
onbekend
Arij Boot
1734 – 1746
91 – voetboog
info
Arij Boot
1782 – 1803
SH
Arij Jansz Boot
1695
komfoor
info
Arij Willemsz Boot
1709 – 1746
voetboog
info
Claes Jansz Boot
1680
onbekend
Harmen Boot
1686 – 1713
HP
Harmen Pietersz Boot
1684
AB
Jacob Matthijsz Boot
1824 – 1849
HVN – 78
info
Jan Boot
1684
onbekend
1696 – 1746
IB – VR
info
Jan Claesz Boot
1660
onbekend
Leendert Boot
1768 – ….
68 – MS
Leendert Jansz Boot
1721 – 1759
91 – handschroef
info
Matthijs Boot
1789 – 1830
42 – 78
Matthijs jr. Boot
1824 – 1850
42 – BOW
info
Matthijs jbzn. Boot
1844 – 1850
bok met B
info
Pieter Ariensz Boot
1660 – 1670
onbekend
Pieter Matthijsz Boot
1826 – 1850
64 – drie lelies
info
Ruth Boot
1730 – 1782
PWK – 59 – boutvrouw – IB
info
Simon Boot
1811 – 1819
MS – 64
info
Simon Matthijsz Boot
1816 – 1848
68 – 77
wed. Simon Boot
1850
68
Teunis Boot
1760 – 1811
59 – zeepaard
info
Thomas Boot
1838 – 1845
AVS
info
Willem Boot
1731 – 1768
27 – wapen van Zeeland – standaard – Zeeuwse rijksdaalder – huzaar
info
Willem Boot
1736 – 1746
80
Willem Boot
1807 – 1809
SH
1686 – 1697
roemer – WK
info

Bewaarnummer: 19080601