Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST
Jacob Matthijsz Boot
tijdvak: 1824 – 1849
merk: HVN – 78

Het merkteken ‘de gekroonde 78’ was afkomstig van zijn vader Matthijs Boot, meester.
Jacob was eigenaar en fabrikant vanaf 28 april 1824 en het is vacant gegeven 2 april 1849.