Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

 

Via deze pagina kunt u de genealogische overzichten bekijken die zijn samengesteld uit de online database. Wanneer u fouten in de tekst tegenkomt, of anderszins opmerkingen of aanvullingen hebt, verzoeken wij u om eerst in de database te kijken bij de betreffende persoon of personen. De database wordt bijna dagelijks bijgewerkt, in tegenstelling tot de genealogische overzichten. Onderaan de pagina vindt u de datum waarop de overzichten voor het laatst zijn vernieuwd. Alles wat na die datum is gewijzigd in de database, is dus nog niet verwerkt in de overzichten.

We hebben nog erg veel gegevens liggen welke we nog niet in de database hebben gevoerd. De reden hiervoor is in eerste instantie een gebrek aan tijd maar ook omdat we e.e.a. nog nader bewezen willen zien. Van deze gegevens hebben we wel genealogische overzichten. Omdat we u die niet willen onthouden hebben we ze toch online geplaatst. Voor deze overzichten hebben we een aparte plaats gecreëerd en die vindt u hier.

In de genealogische overzichten zijn niet alle gegevens opgenomen. U vindt er alleen de namen, geboorte- of doopgegevens, overlijdensgegevens en huwelijksgegevens. Alle andere ons bekende gegevens zijn te zien in de database.

Achter de namen van de meeste personen in de overzichten staat een nummer. Dit nummer komt overeen met het ID-nummer van de persoon in de database. Klikt u op dit nummer om rechtstreeks naar de pagina met persoonsgegevens te gaan. Klikt u vervolgens op het tabje Verwanten, dan ziet u de gegevens van het gezin waaruit de persoon komt. Daaronder staat het eigen gezin van de betreffende persoon. Wilt u alleen het eigen gezin van deze persoon bekijken, dan klik op op Bekijk gezin in het veld Ondertrouw of Huwelijk. Uiteraard vindt u de gegevens alleen als wij er over beschikken.

Om na te lezen welke criteria door ons worden gehanteerd, kunt u gaan naar de afdeling Informatie en vervolgens kiezen voor werkwijze.

Wilt u een bepaald gegeven zoeken in de overzichten, zoals een naam of een plaatsnaam, maak dan gebruik van de zoekmogelijkheid van uw browser. Druk tegelijk op de toetsen [Ctrl] + [F] om het zoekvenster van uw browser te openen. U kunt natuurlijk ook gewoon van de algemene zoekfunctie in de database gebruik maken (klik hier).

De parentelen worden momenteel geupdate, hier spoedig te bekijken …